Aanbod en mogelijkheden

Ontmoetingen – voor groepen en persoonlijke begeleiding
De Vrije Verbinding richt zich op ontmoetingen met diepgang en/of een bijzonder karakter. Dit vindt plaats in de prachtige groepsruimte achter de boerderij. Met uitzicht over de weilanden is de ruimte een inspirerende plek om in alle rust en aandacht bijvoorbeeld te vergaderen of elkaar te ontmoeten. Vrije Verbinding kan daarbij verschillende werkvormen aanbieden zoals meditatieve wandelingen, zingen, spelvormen en creatieve verwerkingen en mogelijkheden tot bezinning en meditatie.

Op zoek naar een inspirerende en onvergetelijke dag om uw collega’s, vrienden, team aan te bieden? Stuur ons een mail en we onderzoeken samen de mogelijkheden. Op basis van uw wensen komen we tot een persoonlijke invulling van het groepsprogramma.

De groepsruimte kan ook gehuurd worden waarbij wij alleen zorg dragen voor de catering en er mogelijkheden zijn voor een goed verzorgde lunch.

Enkele mogelijkheden:

Bijeenkomsten kerkelijke groepen (kerkenraden, kerkelijke commissies)
Een inspirerende bijeenkomst met mogelijkheid tot verschillende werkvormen bijvoorbeeld: meditatieve wandeling rond de boerderij, schilder- of zangworkshop. Een bijeenkomst om opnieuw de verbinding met elkaar te zoeken, opnieuw te ontdekken op welke manier je vorm wilt geven aan het werk in de kerk.

Bijeenkomsten voor groepen/team met een bijzonder karakter
Bijeenkomsten voor groepen zoals families, vrienden, collega’s die bij elkaar willen komen rond een speciaal thema met een bezinnend karakter.  Hierbij kan gebruik worden gemaakt van onze ervaringen en expertise.

Familieopstellingen
Opstellen is een manier van werken waarbij personen een plek krijgen in de ruimte. De plek die ze hebben ten opzichte van elkaar heeft betekenis. Een opstelling maakt de onderlinge verhoudingen duidelijk en maakt gevoelens en relaties zichtbaar.
Opstellingen kunnen een hulpmiddelen zijn bij alle denkbare vragen op het gebied van menselijke relaties, tussen volwassenen, tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen, collega’s etc.
(Wij werken volgens de werkwijze en opstellingsmethode van Franz Rupert uit München)

Geestelijke begeleiding en individuele opstellingen – Carla
Als mens kom je vroeg of laat momenten in het leven tegen waarop je wordt stilgezet, soms zelfs geen woorden hebt en alles wat je zorgvuldig hebt opgebouwd overhoop lijkt te liggen. Dit kan veroorzaakt worden door verlies van een liefste mens, een scheiding, andere levensfase, door…..
Alles wat zeker leek komt in een ander perspectief te staan, ook wat jij geloofde en waar jij je inspiratie en levenskracht vandaan haalde lijkt te wankelen.

Soms heb je een luisterend oor nodig of iemand die je helpt de wirwar van je leven te ontrafelen en die een eindje met je oploopt. Het kan belangrijk zijn je levensverhaal te vertellen en opnieuw in kaart te brengen en is het waardevol je bronnen te (her) ontdekken. Die iemand wil ik graag voor je zijn. Natuurlijk maken we eerst in alle vrijheid kennis met elkaar en bespreken we welke route jij wilt volgen. Hierbij is ook een individuele opstelling mogelijk.

Gesprekstarief: € 80 per gesprek